De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > inne > nadajniki specjalne

nadajniki specjalne

  • dedykowane do Radiowego Systemu Przyzywowo-Alarmowego
  • z zastosowaniem w plac??wkach medycznych (szpitale, sanatoria, hospicja)
  • kod zmienny KeeLoq, 433,92 MHz

 

 

typ PNH 201C

1-klawiszowy Przyciskowy Nadajnik Hermetyczny z wy???cznikiem

nadajnik w odst?pach 30s powtarza transmisj? a?? do r?cznego skasowania

 

 

typ PNH 201

Przyciskowy Nadajnik Hermetyczny, 1-klawiszowy

zasi?g 400m

zasilanie 2xbateria 12V

 

typ PNH 201*

 

opcja dla podstawowego nadajnik z zielon? klapk? z krzy??ykiem

 

typ PNH 201S

nadajnik ci?gniony

 

zasi?g 400 m

obudowa hermetyczna

zasilanie 2xbateria 12V

 

dost?pny w wersji powtarzania sygna??u w odst?pie 30s, a?? do r?cznego skasowania przyciskiem umieszczonym na obudowie nadajnika

pilot typ PUK 303/ZS

 

3-klawiszowy pilot z ??a??cuszkiem (1,5 metra) i zaczepem do monta??u na ??cian?

 

zasi?g 600 m

zasilanie bateria 9V

kolor bia??y i czarny