De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > zestawy 1000 m

Baz? dla zestaw??w o zasi?gu pracy 1000 metr??w jest pilot du??ego zasi?gu typ RNB oraz odbiornik klasy superheterodynowej. Ł?cz?c te urz?dzenia mo??emy uzyska? zestawy jedno- i dwu- lub cztero-kana??owe. Urz?dzenia pracuj? w oparciu o kod zmienny KeeLoq (Microchip Technology) i cz?stotliwo??? 433,92 MHz.

Oferujemy Pa??stwu sprz?t sprawdzony, wygodny i niezawodny w u??ytkowaniu, z przeznaczeniem
dla Wygody i Bezpiecze??stwa.


 
zestaw 1-kana??owy zestaw 2-kana??owy zestaw 4-kana??owy  

­

Proszę wybrać produkt.