De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > piloty

Produkcja nasza obejmuje szerok? gam?  pilot??w. Oferujemy piloty jedno i wieloklawiszowe, o zasi?gu od 100 do 1000 metr??w. Transmisja radiowa oparta jest na cz?stotliwo??ci 433,92 MHz i kodzie zmiennym.WSPÓŁPRACA PILOTÓW Z INNYMI URZĄDZENIAMI I ZASIEGI PRACY

Ka??dy pilot z naszej oferty wsp????pracuje z dowolnym odbiornikiem naszej produkcji (wyj?tek stanowi odbiornik typ RP10-2K). Nie ma ogranicze?? technicznych dla tworzenia r????nych zestawie??. Pilot mo??e sterowa? dowoln? ilo??ci? odbiornik??w.

Podawane w specyfikacjach podw??jne warto??ci zasi?gu dotycz? wsp????pracy pilota z r????nymi klasami odbiornik??w. Pierwsza (mniejsza) odnosi si? do wsp????pracy nadajnika z odbiornikami superreakcyjnymi typu RSU, druga wi?ksza z odbiornikami superheterodynowymi.1-klawiszowy PUK 151 2-klawiszowy PUK 152 2-klawiszowy PUK 112-1 2-klawiszowy PUK 112-2
1-klawiszowy PUK 101 2-klawiszowy PUK 102 4-klawiszowy PUK 104 3-klawiszowy PUK 303
1-klawiszowy RNB 101 9-klawiszowy RNB 101S 8-klawiszowy PUK 188 przycisk PNH 201

­

Proszę wybrać produkt.